Care4 Coaching en Dienstverlening


Begeleiding

Zorg dichtbij

Susan heeft zich gespecialiseerd in begeleiding van mensen met een stoornis in het autisme-spectrum (ASS en (A)DHD). Zij loopt mee tijdens de dagelijkse bezigheden en signaleert waar het stagneert. Vervolgens helpt zij stapsgewijs naar persoonlijke doelen toe te werken. Door anders naar de problemen te kijken en daardoor te groeien. Altijd met de intentie om de cliënt volledig tot zijn/haar recht te laten komen.

Onderwijskundige begeleiding en advies

U kunt bij haar ook terecht voor onderwijskundige begeleiding aan kinderen met een fysieke, psychische of verstandelijke beperking. Zij overlegt met scholen en adviseert over mogelijke aanpassingen in onderwijs en toetsing in verband met leerlingen met een beperking. Susan beschikt over een aantal tools om hen tijdens de dagelijkse gang van zaken te coachen, zoals:

  • Cursus Zelf Plannen
  • Dyslexie en toch studeren
  • Back2School (Begeleiding bij faalangst)

Begeleiding plus

Soms ontbreekt bij cliënten het overzicht en hebben zij hun administratie niet op orde. Dit kan ook zorgen voor veel stress en onbalans. Daarom neemt Susan naast begeleiding en coaching tijdelijk de administratie uit handen. Vervolgens brengt zij orde aan en leert de cliënt zelf weer aan het roer te zitten. Zo worden financiële problemen opgelost en kunnen mensen zelf weer verder.

Hulp bij administratie en financiën

Susan helpt bij allerlei andere administratieve taken en adviseert over regelingen. Je kunt haar inschakelen voor:

  • Het opstellen van een budgetplan
  • Aanvragen van een PGB
  • Schrijven van bezwaarschriften
  • Voorbereiden van aanvragen voor herindicatie

Susan de Ruiter heeft ervaring als curator en schuldsaneerder en heeft gewerkt als financieel economisch bedrijfsadviseur. Lees meer...