Care4 Coaching en Dienstverlening


Even uit de dagelijkse routine

Alfbeelding: Logeren

Soms is het beter om een kind even uit de dagelijkse, bekende sfeer te halen. Tijdens verblijf buiten het gezin leert het kind vaak sneller nieuwe dingen aan dan thuis. Ook ouders vinden het vaak prettig om tijdelijk ontlast te worden van de zorg. Daarvoor is de logeeropvang een oplossing. Voorwaarde voor opvang is o.a. de aanwezigheid van een PGB.
Vraag naar de mogelijkheden.